ISNA-MSE®, z.s.

Institut SNOEZELEN-MSE

Realizujeme mezinárodně garantované akreditované kurzy, odborné semináře, světové kongresy pro odborníky a konference.

Neurosenzorické terapie

Ve Verheul neurosenzorickém centru nabízíme rehabilitace Snoezelen pro lidi s postižením a podporu a pomoc pečujícím osobám.

Poradenství a podpora

V Komunitním a poradenském centru Bílá medvědice nabízíme pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi se specifickými potřebami.

Percept Fun - pomůcky

Ryze česká výroba, založena na rodinné tradici. Kvalita a funkčnost výrobků je ověřená léty. Konzultace i vzdělávání se špičkovými odborníky.

Poznejte nás blíž

ISNA-MSE, z.s.

člen International Snoezelen Association Multisensory Environment

ISNA-MSE® z.s. je nestátní nezisková organizace fungující od roku 2003. Její poslání je spojeno s šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích (školství, sociální a zdravotnictví) v rámci konceptu Snoezelen-MSE, vyvinutého v Holandsku.

Prezidentkou organizace je PhDr. Mgr. Renáta Filatova, nositelka know-how v České a Slovenské republice.

Koncept Snoezelen-MSE je využíván především při práci s dětmi s postižením, poruchami chování, Downovým syndromem či poruchami osobnosti se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobslužnost a rozvoj osobní dítěte v maximální míře jeho schopností. K tomu výraznou měrou přispívají speciálně navržené pomůcky a stimulující Snoezelen-MSE prostředí…

Filozofie

SNOEZELEN-MSE

SNOEZELEN-MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Filozofie Snoezelen-MSE umocňuje každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta.

Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vztahu s klientem.

Certifikáty

Vystavujeme certifikáty Snoezelen-MSE s mezinárodní platností.

Poskytujeme poradenství v oblasti vybavování Snoezelen prostředí.

Certifikát Snoezelen-MSE získáte pouze v ISNA-MSE®, z.s.

ISNA-MSE Publikační činnost

Vydáváme řadu publikací a metodických příruček.

Aktuality

Kontakt

+420 / 774 490 979

Dolní 3034/101
700 30 Ostrava-Zábřeh

Podporují nás

Spolupracujeme