Publikace

Publikační činnost je jednou ze základních aktivit.

Metodické listy 1

Renáta Filatova

EDIČNÍ ŘADA METODICKÝCH LISTŮ z proškolených a supervidovaných pracovišť, které vytvářejí Snoezelen-MSE strukturované hodiny. První METODICKÉ LISTY – číslo 1 (Filatova, R., 2015) vycházejí na základě poznatků s konceptem Snoezelen-MSE z prostředí Dětského domova bl. M. A. Kratochvílové v Řepišti.

Zde dlouhodobě působí speciální pedagog, paní Renáta Filatova, lektorka s mezinárodní akreditací Snoezelen-MSE, která je zároveň garantem konceptu a prezidentkou ISNA-MSE® pro Českou a Slovenskou republiku. Je členkou patnáctičlenné světové rady International Snoezelen Association Multisensory Environment. Snoezelen-MSE koncept aplikuje u dětí v Dětském domově, kde je zároveň ředitelkou. Využívá jej při práci s dětmi s různými formami postižení, především s dětmi s kombinovaným postižením, lehkou, střední a těžkou mentální retardací, autismem, Downovým syndromem, poruchami chování i těžkými poruchami chování a poruchami osobnosti, ale také s dětmi mimořádně nadanými. Jedná se o metodiku se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobslužnost a rozvoj osobnosti dítěte v maximální míře jeho schopností v souladu s jednotlivými programy rozvoje osobnosti dítěte.

Metodické listy 2

Renáta Filatova

Publikace METODICKÉ LISTY číslo 2 je z prostředí Základní školy speciální Diakonie ČCE v Ostravě (kolektiv autorů, 2015). Metodika z prostředí speciální školy je zaměřena na vzdělávání dětí se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací v kombinaci s dalšími diagnózami. Naplňování ŠVP a IVP dětí, prostřednictvím strukturovaných hodin Snoezelen – MSE konceptu je pojato s profesionalitou zkušených terapeutů a je znát mnohaletá praxe při využívání tohoto konceptu. Metodické listy č. 2, jejichž autory jsou speciální pedagogové dané školy, předkládají v závěru publikace také důkaz o tom, že byť praktikují ve své škole mnoho dalších konceptů, využívání Snoezelen-MSE se jeví jako nejúčinnější metoda. Ředitelkou ZŠ speciální Diakonie ČCE v Ostravě-Vítkovicích je Mgr. Irena Savková, která je nadanou koučkou, schopnou organizátorkou a nadšenou propagátorkou Snoezelen-MSE konceptu ve svém zařízení. Své zapálení pro Snoezelen-MSE dokázala předat pedagogům ve své škole, což je prospěšné pro žáky školy i samotné pedagogy.

SNOEZELEN-MSE

Renáta Filatova

SNOEZELEN-MSE, FILATOVA, R., Ostrava: Tiskárna Kleinwächter, 2014, ISBN 978–80–905419–3–1, která byla pokřtěna zakladatelem Snoezelen konceptu Adem Verheulem a prof. P. Paglianim na III. mezinárodní konferenci „Terapie z rukou odborníků znamená luxus pro všechny smysly“.Konferenci pořádala Asociace konceptu Snoezelen ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PdF MU v Brně.

Snoezelen

Renáta Filatova, Kateřina Janků

Publikace je základním pojetím práce ve Snoezelen prostředí. Zájemce o vybudování Snoezelen prostředí strukturovaně provází jednotlivými fázemi budování specializovaného prostředí, jakým bezesporu Snoezelen prostředí je. Publikace SNOEZELEN je první učebnicí Snoezelen v ČR, která je určena primárně speciálním pedagogům a psychologům, ale zcela jistě osloví také učitele, sociální pracovníky, volnočasové pedagogy. Směle ji můžeme doporučit také všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti a pečujícím osobám. Zkrátka všichni, kdo mají o práci ve Snoezelen prostředí zájem, si přijdou na své.

Skripta Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Renáta Filatova

Skripta Využití kompenzačních pomůcek v praxi, FILATOVA, R., Ostrava: Tiskárna Kleinwächter, 2014, 22 s., ISBN 978–80–260–6333–9

Využití metody Snoezelen v České republice

Kateřina Janků

Metoda Snoezelen patří mezi alternativní podpůrné metody užívané ve speciální pedagogice, která se již začlenila do oblasti ústavní péče a také do škol běžného i speciálního typu. Publikace se zabývá popisem a definováním multismyslové metody Snoezelen, jejím vymezením, faktory a podmínkami využití této metody v praxi. Monografie zahrnuje také výsledky výzkumu autorky ohledně výskytu a využívání této metody v České republice. Čtenáři zde naleznou také návrhy metodik a konkrétních nápadů využití této metody Snoezelen.

Janků, K.  Využívání metody Snoezelen u osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. 189 s. ISBN 978-80-7368-915-5.

Mám zájem o publikaci