Expterní tým ISNA-MSE®

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

zakladatelka VERHEUL neurosensory centre Ostrava, psychopedka, etopedka, Snoezelen terapeutka, garantka Snoezelen konceptu pro Českou a Slovenskou republiku

Kamila Hladišová

výkonná manažerka, metodička prevence, krizová interventka

Prim. MUDr. Jarmila Zipserová

rehabilitační lékařka, odborná garantka

Bc. Petr Bárta

Snoezelen terapeut, zdravotní cvičitel

Mgr. P. Helena Blechová

vedoucí terapeut, artefiletička, Snoezelen terapeutka

Mgr. Petra Schwarzová

psychoterapeutka

Bc. Marie Tešlová

sociální pracovnice

Bc. Kristýna Jeremiášová

ergoterapeutka, Snoezelen terapeutka

Mgr. Anna Hrbáčková

psycholožka