Biologické dítě pěstouna v centru zájmu

č. 16879 – podpořeno z MPSV Rodina v roce 2020

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

  1. Individuální poradenství pro biologické děti pěstounů – poradenství bude poskytovat psycholog (popř. psychoterapeut). Ten se individuálně setká s rodiči a dítětem/dětmi zvlášť a následně budou realizovány setkání celé rodiny. Cílem poradenství je otevření problému biologického dítěte, jeho pojmenování nahlas a navržení kroků vedoucích ke zlepšení situace v rodině a tím i situaci dítěte samotného. Pro každé dítě/potažmo jeho rodinu bude realizováno cca 10 setkání (včetně setkání skupinových). Způsob vyhodnocení úspěšnost aktivity bude spočívat v nastavení si individuálních cílů každého dítěte a jejich zhodnocení při ukončení podpory. O spolupráci je veden záznam.
  2. Podpůrné skupiny pro biologické děti pěstounů – pro biologické děti pěstounů budeme realizovat skupinovou formu podpory, kde se děti pod vedením psychologa/psychoterapeuta mohou poznávat, sdílet své příběhy a zkušenosti, vidět, že i jiné děti to mají podobně. Program povede psycholog/psychoterapeut, budou realizovány skupiny, každá v délce 12 lekcí (4 lekce/měsíc) po 90 minutách a bude určena pro 6 až 8 dětí. Každá z lekcí bude věnována nějakému z témat, konkrétní koncept vytvoří psycholog/psychoterapeut na počátku realizace. Témata se budou týkat komunikace uvnitř rodiny, vztahy s pěstounským dítětem, co se změnilo po jeho příchodu, jak dítě vnímá svoji novou pozici (jaké role přejímá), jak ovlivňuje změna v rodině dítě ve škole, v dětském kolektivu (zdali se dítě setkalo s šikanou, se zesměšňováním, jestli se cítí „jiné“) apod. Aktivita bude vyhodnocována dotazníkem (pro zmapování pocitů, emocí, obav, přání dětí pro vyhodnocování efektivity skupinové podpory a jejím směřování ke stabilizaci rodinné situace), který děti budou vyplňovat při vstupu do skupiny a při jejím ukončení. Vyhodnocení dotazníku provede psycholog/psychoterapeut v průběhu realizace, aby mohl program upravit a lépe přizpůsobit potřebám dětí. O spolupráci je veden záznam.

Aktivita je podpořena z programu Rodina MPSV ČR.