Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

logo_OPZ_barevne_CZE
logoMPSV-m-sm

Název projektu: Jak zvládnout dlouhodobou a náročnou péči

Donátoři: ESF OPZ, MPSV

Reg.číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010614

Doba realizace: 1. 9. 2019–28. 2. 2022

Projekt byl prodloužen do termínu 31. 5. 2022. Prodloužení termínu realizace reflektuje prostup CS projektu podpořenou službou – předpokládané ukončení podpory CS projektu bylo stanoveno na měsíc březen. S ohledem na fakt, že podpora CS projektu ve většině případů nepřesahovala hranici bagatelní podpory, byli vytipováni 2 zástupci CS projektu (klienti), kteří podpořenou službu využívali ve vyšší intenzitě. U těchto zástupců CS projektu bylo předpokládáno přesažení hranice bagatelní podpory v březnu roku 2022 a následné ukončení podpory v rámci projektu. Podpora těchto 2 osob a dalších podpořených osob byla následně vyhodnocena a nyní slouží jako vstupní podklad pro závěrečnou evaluační zprávu. Tímto krokem chceme zajistit kvalitnější zpracování závěrečné evaluační zprávy díky vyššímu počtu respondentů – statistických dat.

O projektu

Hlavním cílem je zlepšit psychický, fyzický a sociální stav cílové skupiny (CS) tedy rodičů nebo osob pečujících o hendikepované dítě či osobu závislou. V rámci prvních 3 setkání na psychoterapii odhalíme nejslabší složku konkrétní osoby (CS) a jejím posílením docílíme zlepšení celkového stavu, což povede např. k posílení sebevědomí. To povede ke zlepšení rodinného stavu v oblasti, kterou pečující osoba řeší (např. pokud při vstupu do projektu má bytové problémy, očekáváme, že je začne řešit nebo je vyřeší, přestěhuje se do vhodnějšího bytu) apod. Jedná se o individuální dopady, dle každé zapojené osoby z CS. Pro každého z CS je klíčový jiný problém, má jinak nastavené priority. Proto se jedná o práci na individuální úrovni, která CS může nejvíce prospět.

Projekt se zaměřuje na zlepšení psychického, fyzického a sociálního stavu pečujících prostřednictvím terapeutického nástroje Snoezelen, realizací svépomocných skupin, edukací CS. Významné je zapojení peer konzultantů do přímé práce s CS při case managementu a na svépomocných skupinách. Bude zajištěna kvalifikovaná péče o osoby s hendikepem. Naplnění cílů zajistí formativní evaluace. Projekt podpoří 50 osob.

Aktivity projektu

O projektu - leták

pdf ke stažení

Plakát projektu

pdf ke stažení

Ambulantní SNOEZELEN

pdf ke stažení

Tiskové zprávy

Aktualizováno

Fotogalerie

Aktualizováno

Zajímavé odkazy, související články apod.

Aktualizováno

Kontakty

Mgr. Renáta Filatová, garant projektu

ISNA-MSE, z.s.
Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava
Mobil: +420608774862
E-mail: rfilatova@isna-mse.cz

Mgr. Helena Blechová, koordinátor a metodik projektu

ISNA MSE, z.s.
Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava
Mobil: +420774490979
E-mail: hblechova@isna-mse.cz